[ terug ]
 
 
Algemene huurvoorwaarden VersoSud Motorhome

Staat van de motorhome, in ontvangstneming en teruggave
De motorhome wordt aan de huurder afgegeven in perfecte toestand zowel wat het koetswerk, motoren mechanische onderdelen als binnenruimte en –bekleding betreft, zonder uiterlijke zichtbare schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op het vertrekdocument zal worden vermeld.
De huurder neemt de motorhome in gereinigde toestand met volle water, motorbrandstof, en gasreservoirs, en ledige W.C., - en afwalwaterreservoir, in ontvangst en dient hem in deze toestand terug te brengen. Het polyester of aluminium koetswerk mag enkel gewassen worden met zeepwater zonder detergenten en met een zachte spons. Niet-navolging van deze wasinstructies geeft onvermijdelijk aanleiding tot krassen en kleurafwijkingen in het polyester koetswerk.
Indien de motorhome niet behoorlijk gereinigd wordt afgeleverd, is de verhuurster gerechtigd voor de reiniging, hetzij een vergoeding van 90 € voor een oppervlakkige reiniging van het interieur en 50 € voor een poetsbeurt van het koetswerk, ledigen WC 30 €. Vullen verswatertank en aflaten afvalwatertank 25 €.

Huurtermijn
Een week huur loopt van vrijdag tot vrijdag, vertrek vanaf 14u tot 17u en aankomst voor 10u.
Weekend verhuur loopt van vrijdag vanaf 14u tot 17u en aankomst op maandag voor 10u.
Geen weekend verhuur tijdens de maanden juli en augustus, tenzij last minute.
Eventuele andere tijdstippen zijn bespreekbaar en mits beschikbaarheid.
Voorschot 35 % bij reservatie, saldo 1 maand voor vertrek door een bankoverschrijving op rekening van de verhuurster. De waarborg wordt cash betaald ten laatste op de dag van vertrek. Niet-tijdige betaling van het saldo van de huurprijs of de waarborg heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot verbreking van de overeenkomst ten laste van de huurder, waarbij het voorschot ad 35% de verhuurster ten titel van schadevergoeding verworven blijft. Daarenboven kan de verhuurster aanspraak maken op de volledige betaling van de huurprijs indien zij aantoont dat zij aanvragen tot verhuring vanwege derden-huurders heeft dienen te weigeren voor dezelfde periode.

Wegens laattijdige teruggave van de motorhome, om welke reden ook, overmacht inbegrepen, zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding van 500 € verschuldigd zijn per aangevatte tijdsspanne van 24u, dit onafhankelijk van de eventuele schadevergoeding die de verhuurster aan de volgende huurder zou moeten betalen wegens laattijdige beschikbaarheid van de motorhome. Alleen de laattijdige teruggave, te wijten aan een technische panne die niet het gevolg is van een verkeerd gebruik van de huurder of een gebruik in strijd met de bepalingen van huidig contract, en die aan de verhuurster per fax of aangetekend schrijven werd gemeld uiterlijk op de voorziene afgiftedatum, ontslaat de huurder van betaling van de hiervoor bepaalde schadevergoeding van 500€.

Prijs 
In de prijs is het volgende inbegrepen:

* Km forfait : 1750 km/week, 750 km per weekend/midweek ,
  250 km/dag
* Vanaf 2 weken huren = onbeperkte km’s
* Prijs per extra kilometer : 0,20 €

-Volledige omniumverzekering met vrijstelling = waarborg.
-Technische bijstand voor het voertuig, de bestuurder en toegelaten inzittenden.
-Alle uitrusting zoals aangegeven in de detail fiches van elke motorhome.
-Set keukenbenodigdheden (borden, bestek, kookpotten).
- Kampeertafel en stoelen.
-WC product, waterslang, elektriciteitskabel.
-Gids motorhome overnachtingsplaatsen Europa.
-Alle prijzen zijn B.T.W. 21% inbegrepen.

De huurder neemt onder meer ten zijne laste:
- waarborg : 1.000 € tot 1.250 € (cash) afhankelijk van het type motorhome. Mits een correcte inlevering wordt u deze terugbetaald ten laatste 1 week na de inlevering (cash of per overschrijving). Het ondertekenen van het retourdocument bij aflevering van de motorhome ontslaat de huurder niet van de verplichting om eventueel aangebrachte schade die pas na de inlevering werd vastgesteld, te vergoeden.
-Bijkomende kilometers, a ratio van 0,20 € per kilometer.
-Het verbruik van motorbrandstof, gas en water.
-Alle boetes, vergoedingen en gerechtskosten die vanwege de verhuurster zouden worden gevorderd in haar hoedanigheid van eigenaar van de motorhome, opgelopen gedurende de huurtijd of de verlenging ervan.
-Alle voertuigen zijn maximum 3500 kg. Gelieve er op toe te zien dat u deze niet zwaarder belaadt dan het toegelaten maximum gewicht. Bij twijfel, begeef u naar een weegbrug. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overgewicht.
-Wij raden de huurder aan een annulatieverzekering af te sluiten.
-Wanneer een aanhangwagen wordt gehuurd en/of gebruikt, gelieve er op te letten dat de MTM niet meer dan 750 kg bedraagt. De     waarborg voor een aanhangwagen bedraagt 150 € wanneer deze zonder motorhome gehuurd wordt.


Overige bepalingen
Het meenemen van huisdieren is enkel toegelaten mits aanvraag bij reservatie, goedkeuring en grondige reiniging voor de aflevering. Voor het meenemen van huisdieren zonder toelating zal u een schadevergoeding van 250 € aangerekend worden.
Buitengeplaatste fietsendragers mogen enkel gebruikt worden voor het vervoer van fietsen. In geen geval zal het gewicht van een fiets hoger zijn dan 15kg zo niet bent u verantwoordelijk voor de eventuele schade als gevolg van overbelasting. Elektrische fietsen mogen enkel in de garage vervoerd worden.
Het is verboden te roken, te frituren en te wokken in de motorhome. Bij gebreke geldt een schadevergoeding van 250 €.
De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij een lekke band, de kapotte band hersteld wordt. De kosten hiervoor zijn ten laste van de huurder.
Elke bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs sinds minstens 3 jaar en is minstens 23 jaar oud. Het voertuig mag niet bestuurd worden door andere personen dan de huurder.
Het parkeren van uw wagen op ons afgesloten terrein is mogelijk en gratis. Parkeren is wel op eigen risico van mogelijke schade en diefstal.
Het is de huurder verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door bestuurders van motorvoertuigen afraadt.
De huurder mag enkel reizen in landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.

 
 
 

Contactgegevens

VersoSud
Koeisteert 47 
1840 Londerzeel

Gsm : +32 (0) 494 32 25 77
E-mail : info@versosud.be

Sociale Media